Услуги
Ценови листи
Как работи
Доbrе дошли в Уилио! Преглеждате Wilio като нерегистриран клиент
Превключете на професионалист
Навигация
Услуги
Ценова листа
За приложението
Изтеглете приложението
Как работи
Как можем да се подоbrим
Свържете се с нас
За Уилио
Впиши се
Доbrе дошли в Уилио! Преглеждате Wilio като нерегистриран клиент
Превключете на професионалист
Навигация
Услуги
Ценова листа
За приложението
Изтеглете приложението
Как работи
Как можем да се подоbrим
Свържете се с нас
За Уилио
Впиши се
Освободен от данък общ доход

Намерете умни професионалисти

геоложки доклад
Подаването на проекти е безплатно
Доволна клиенткаСтрахотна комуникация, всичко вървеше по план, проектът вървеше както трябва. Страхотна работа, много добър човек, препоръчвам :)
profile image
Peter Š.Клиент
Защо Wilio?
33 621 регистрирани професионалисти
93 540 решени проекти
4.8 от 5 средна оценка на нашите експерти
226 512 Приложения Инсталации
Всички услуги
Всички услуги
геоложки доклад

Имате нужда от услуга в областта на геоложката администрация? Wilio ще ви помогне да намерите качествени експерти за оценка на строителната повърхност и почвата, изготвяне на доклад за съдържанието на почвата, оценка на наличието на подпочвени води. Цената на проучването на земното съдържание на парцел обикновено зависи от обхвата на услугите. Вижте повече информация за услугите: консултации, административни такси, допълнителни изчисления, предоставени от един от нашите 21 351 експерти в дадена категория.

Вижте също:Цени
Полезна информацияКакво трябва да знаете
Геоложка администрация Въпросът за оценката на геоложките изследвания или проучването се вписва в развитието на съответния геоложки доклад, който може да служи за нуждите на инвеститора да определят началните документи и условията за създаване на сгради, изграждане на транспортни и инженерни сгради, за получаване на информация относно състава на земната кора и законите на техните промени. Разликата между проучването и изследванията на геоложката намеса трябва да се обърне така, че в геоложките изследвания се определя от състава на земната кора и начина на промяна, независимо дали на територията на Словашката република или на равнище региони, t което води до тематични доклади или геоложки карти. Напротив, геоложкото проучване е проучване за откриване или потвърждаване на лагерите на минералите и количеството на определени запаси. Има и хидрогеологично проучване на подземните води, включително топлинни води, независимо дали са тяхното количество или състав и перспектива. Но инженерно геоложкото проучване за планиране и проектиране е важно също, не само заради строителното планиране, но и за намеса в застрашената стабилност на територията, към която се е намесил в човешката дейност. Важна и интересна дейност е и проверката на условията за изграждане на подземно съхранение (напр. Газ, петрол, ...), използването на геотермална енергия, хранилища на радиоактивни или други отпадъци, което прави разпоредбите и разпореждането на старите минни работи. За разработване на геоложки доклади, някои със следните методи или комбинация от тях: - реализация на пробиване и извършване на пробивни работи, - изграждане, експлоатация или използване на информационни данни от обектите за измерване или станции за наблюдение или устройства за наблюдение - лабораторни упражнения и геохимична работа, t - изготвяне на геоложки карти, - вземане на геоложки доклади. Практическото използване на услугите на геоложки специалисти винаги трябва да се консултира предварително. Така за целите на инвеститора това е подготвителна работа, която трябва да бъде предшествана с решение относно метода на проектните решения. Дали е подготовката на бъдещото изграждане на жилищна сграда или облицовка (път, магистрала, мост, тунел, продукт, ..), но също и интервенции до територии, които би трябвало да елиминират, например, пейзаж забавя, наводнения и други нежелани естествени влияния в местата на инвеститорите в интерес. Преди да оцените всеки сайт, е необходимо да се запознаете със съществуващите геоложки документи на картата. Впоследствие решите да допълнете информацията, ако липсват. Това, например, за реализиране на кладенци или сонди, които също ще бъдат определени от стабилността на земната кора в съответния обект. Плътността или сондите са пряко детайлност на геоложката информация с особен фокус върху нивото на стабилност на земната кора, за да се определи най-подходящият метод за изграждане на строителство. Степента на геоложко проучване може да има фатални последици за реализираното изграждане или мерки за защита на териториите или околната среда. Методи за провеждане на инженерно-геоложко проучване можем да ги разделим в зависимост от въздействието върху степента на проектна документация: - проучване на ориентацията, което като основен субстрат може да насочи инвеститора към технически решения на строителството от гледна точка на оценката на възможностите и годността за използването на някакъв вид строителство, t - Подробно проучване, но това вече позволява обработката на документите и проектирането на оптимално изграждане на сгради. Също така обаче е важно резултатите от предишното проучване, които са допълнени с проби, скали и вода, но главно техният лабораторен анализ, поддържан от тестови тестове и допълнителни измервания, t - Допълнително проучване, това се дължи главно на задачата за недоразумение и несъответствия от предишни проучвания и насърчаване на проектните решения, независимо дали в етапа на развитие на проекта или в етапа на внедряване и нуждите на интервенцията в тази област, което помага за подобряване на оптималния дизайн за проектното решение. Поради прозрачността на техническите решения на геоложката оценка на строителните решения можем да посочим нещо от съществените задачи на инженерно-геоложкото проучване на бъдещото строителство. Тези решения и нужди оказват важно влияние върху предложените процедури и могат да ги обобщим със следните основни точки: - последователна оценка на геоморфологичните взаимоотношения, техния контекст и оценка на бъдещите дейности, t - подробно проучване на основния състав на земята, включително необходимия химичен анализ, - определяне на товара и сгъстимост на земята почва и насърчаване на физически измервания от лаборатории, t - анализ на въздействието на подземните води върху системата на предложената структура, t - определяне на метода на изкопната работа по отношение на технологичните процедури, но също така за определяне на степента на почвата на земята на земята, която в крайна сметка е от съществено значение за метода на тяхното прилагане и по този начин на цената на строителството за тази част от инвестицията, t - метод за създаване на структури в сложни геоложки условия, t - Не на последно място, оценката на състоянието на земята почва от гледна точка на по-нататъшното му инженерно-геоложка употреба. Геоморфологичните съотношения могат фундаментално да повлияят на планираната дейност на територията. По-специално, тя може да бъде формата и повърхността на терена, розовете, склоновете и наклонностите, както и съществуващата използваемост на обекта. Формата и повърхността на територията могат да повлияят на оценката на използваемостта на обекта за планираното строителство и следователно анализът на повърхностното споразумение и формата на територията се извършва в началото на проучвателната работа. Словакия се характеризира с, на нейна територия, възникват тези териториални форми (релефи): • платформи, • Увеличение (кота, вдигаща земна кора) • Долини като противоположни на кота, • различни наклонени форми, например, делувиални (наклонени алуминиеви магазини), силифункционални (алуминиепсия на земята), счупени, залози, еолитни (покривка за пръскане). Би било целесъобразно да се спре, когато геоложкият начин на проучване на проучването на основния състав на земята. Ако предложим изчислителен модел на базовия спаар, съответно. Съотношението на фондацията трябва да знаят отделните слоеве на фундаментна почва, но не само, но и техните свойства. По това време е важно да можем да създадем майстор-геоложки профил, оценен от подпочвеника и можем да създадем модел на изчисление, който ще ни позволи да готвим в търсене на оптимално решение. За да определите геоложкия профил, първо ще се възползвам от следния терен: - пробити сонди, - Продължение на сондите, съответно. проникване - машини или ръчно изкопани сонди и основни резервни части, - различни проучвателни плочки и шахти в подкопаната територия Методът на подбор и използване на озвучаване на терена е свързан с настоящото, повече или по-малко сложно състояние на геоморфологичната ситуация в конкретен случай, но също така и от сложните изисквания на основан обект, независимо дали от гледна точка на обема на обема на построеното пространство, но и със степента на нестандартни архитектурни решения, които те значително засягат ландшафтна архитектура. До практическите условия за определяне на точността качеството на геоложките работи трябва да се счита за следното: t - плътността на проучвателните сонди, което зависи от изискванията, например, размера на планирания обект, но също така и сложността на геоложките условия на бъдещото строителство, - трябва да се планират броят и разгръщането на сондата, за да може да се направи възможно най-точно характеристиките на геоложките условия и да се изключат всички бункери в района, - Дълбочината на изследването на геоложките условия е пряко зависима от тежестта, която трябва да прехвърли основите на сградата. Това също води до размерите на основите или техните допълнителни изисквания за укрепване.